BUTIKSBYGGNATION

Är ni ute efter nyetablering, tillbyggnation, ombyggnation eller underhåll & service av butik efter ett bestämt koncept? Olsson & Ström är sedan början av 2000-talet ett engagerat och väletablerat entreprenadföretag som erbjuder helhetslösningar från idé till färdig butik.

 

VI ERBJUDER

  • Tidplan för projektets genomförande
  • Budget eller offert efter kundens önskemål
  • Nödvändig arbetskraft med goda referenser
  • Materialinköp med ett minimum av mellanhänder
  • Färdig butik, med inredning, el, belysning, inventarier och data

 

LEAN BYGGSYSTEM

Vi var en av de första i Sverige att bygga butiker enligt ”LEAN-
systemet”.  Vår första “LEAN-butik” var H&M i Triangelns
köpcentrum i Malmö.  Alla H&M butiker byggs numera enligt
detta system. ’Lean Production’ är en filosofi om hur man hanterar resurser.
Syftet med LEAN är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för kunden. Tanken är att skapa en arbetskultur som jämnar ut arbetsbelastningen, standardiserar arbetet och minskar slöseri.

 

TIDPLANER OCH BUDGET

Vid ombyggnationer eller nyproduktioner är budget-
och tidsmål väsentliga.  I 95 % av våra uppdrag hålls en
fastställd budget.  I många fall hamnar vi under budget,
tack vare vår välutvecklade projektmetodik samt ett
djupt samarbete med underleverantörer.  Att hålla tid-
planen är en självklarhet för oss.

 

FORM, FÄRG OCH KÄNSLA

Vi samarbetar med professionella inredningsarkitekter/koncept-
utvecklare och inredningstillverkare.  Konceptet måste ge liv och rätt flöde till butiken, vara attraktivt för konsumenterna
samt praktiskt för personalen.

Call Now Button+46 19 500 67 00