OM OLSSON & STRÖM

Vi är ett engagerat och väletablerat entreprenadföretag från Örebro som arbetar med byggnationer över hela Sverige. Olsson & Ström AB grundades i början av 2000-talet och har med åren byggt upp en specialkompetens inom totalentreprenader av butiker. Vi utför byggnation, projektledning och totallösningar mot detaljhandeln, kommersiella lokaler, industrier, skolor samt en del bostadshus.

 

PROJEKTLEDNING

Projektledning är ett av Olsson & Ström ABs huvudområden. Vi ger dig tillgång till en erfaren och komplett projektorganisation som har stor erfarenhet av de komplicerade överlappningarna mellan projektets olika faser – d.v.s. från affärsplan till leverans. Projektledarens uppgift är att leverera det konkreta resultatet från början till slut, och se till att nå målet.  Detta inbegriper alla faser i processen från idé, tidplan, budget, utförande, kalkylering, miljöstyrning, inköp, entreprenadjuridik, leverans och besiktning.

 

TOTALENTREPRENAD

Vi utför all form av entreprenad och tar hand om alla byggdelar från ritning till färdig byggnad. Olsson & Ström åtar sig även ombyggnation eller tillbyggnation.

 

KVALITET

Olsson & Ström AB använder kvalitetsmaterial från de ledande leverantörerna inom respektive verksamhetsområde för långsiktiga kundlösningar. Företaget innehar erforderliga entreprenad- och trygghetsförsäkringar, god ekonomi samt F-Skattsedel.

Call Now Button+46 19 500 67 00